Gebruiksvoorwaarden

Gira hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens tijdens het gebruik van deze website. Daarom lichten we hier toe hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.

1.

Bij elke toegang van een gebruiker tot een pagina van Gira en bij elk opgevraagde bestand worden gegevens hierover in een logbestand opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Bij elke opvraging worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • Naam van het opgevraagde bestand
  • Datum en tijd van de opvraging
  • Verzonden hoeveelheid gegevens
  • Melding of de opvraging succesvol was
  • Beschrijving van het gebruikte webbrowsertype
  • Het aanvragende IP-adres in geanonimiseerde vorm (het IP-adres wordt geanonimiseerd door het laatste octet te wissen of door een willekeurig getal te vervangen).

2.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”: kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies met de instellingen van uw browsersoftware voorkomen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

3.

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend door ons opgevraagd wanneer u actief en rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail. Bovendien worden persoonlijke gegevens uitsluitend opgeslagen wanneer u deze zelf, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een enquête, een prijsvraag of voor het uitvoeren van een overeenkomst opgeeft.
Alle gegevens die in dit kader worden gegenereerd, verwerkt en gebruikt, worden in overeenstemming met de betreffende voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor doeleinden van contractafhandeling en ter behartiging van onze commerciële belangen met betrekking tot advies en begeleiding van onze klanten en een op de behoeften afgestemde productontwikkeling.

4.

Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een contract. Zulke derden zijn eveneens door middel van overeenkomsten verplicht tot bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker.
U kunt uw toestemming voor verdere verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens op elk moment intrekken. Stuur hiervoor een e-mail naar het in het impressum vermelde e-mailadres of een schriftelijke mededeling naar de in het impressum vermelde adressen.

5.

U kunt te allen tijde bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen en eisen dat wij deze corrigeren, mochten deze onjuist of verouderd zijn. Stuur hiervoor een e-mail naar het in het impressum vermelde e-mailadres of een schriftelijke mededeling naar de in het impressum vermelde adressen.

6.

Alle op gira.de en gira.com aanwezige gegevens die zich op onze servers bevinden en daar worden gehost (dus bewaard), zijn door meerdere beschermingssystemen beveiligd tegen toegang door onbevoegden. De effectiviteit van deze bescherming wordt regelmatig gecontroleerd door onze medewerkers en onze systeembeheerders.

7.

Wij stellen op alle gebieden van ons platform en ons bedrijf belang in het nakomen van de voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens. Wij behouden ons uitdrukkelijk voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren of geheel of gedeeltelijk op te heffen, in het bijzonder wanneer nieuwe wettelijke verplichtingen of technische ontwikkelingen een dergelijke aanpassing van deze privacyverklaring nodig maken.
 
 
Wanneer u vragen hebt, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

Schrijf aan:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 12 20
42461 Radevormwald
Duitsland