Over deze training

  • U komt te weten welke softwaremodules nodig zijn om de DCS-IP-gateway in gebruik te nemen.
  • U leert de juiste netwerkinstellingen voor de DCS-IP-gateway te parametreren.
  • U komt te weten hoe netwerk-camera's in het deurcommunicatie-systeem worden geïntegreerd.
  • U leert de DCS-Communicator op een PC in te richten.
DCS-IP-Gateway

Softwaresimulatie / Cursusdocumentatie

Ingebruikneming van de DCS-IP-gateway

Aanwijzing: Deze interactieve ingebruikneming bij de DCS-IP-gateway is geen vervanging voor de technische documentatie (bijv. bedieningshandleiding) voor de DCS-IP-gateway. Deze moet nog steeds met voorrang in acht worden genomen.

Deze online-cursus bevat de eerste stappen en software-simulaties voor de interactieve ingebruikneming van de DCS-IP-gateway.

Het gaat niet om een volledige online-documentatie bij de DCS-IP-gateway, maar om een hulpmiddel voor een snelle introductie en om na het bezoek van een deurcommunicatie-workshop mee te werken.

De onderhevige WBT bevat geen oefeningen of toetsen.

ca. 60 Min.