Over deze training

  • U leert de algemene opbouw de functies van de eNet-server kennen.
  • U leert de netwerkinstellingen voor de eNet Server te parametreren.
  • U leert wat bij het inbedrijfnemen van de eNet-server van belang is.
  • U leert de eNet-visualisatie op een PC in te richten.
eNet Server - Interactieve ingebruikneming

Software simulatie

Interactieve ingebruikneming van de eNet Server

Aanwijzing: Deze interactieve ingebruikneming bij de eNet Server is geen vervanging voor de technische documentatie (bijv. bedieningshandleiding) voor de eNet Server. Deze moet nog steeds met voorrang in acht worden genomen.

Het gaat niet om een volledige online-documentatie bij de eNet Server, maar om een hulpmiddel voor een snelle introductie en om na het bezoek van een eNet-workshop mee te werken.

Deze training bevat geen oefeningen of toetsen.

ca. 60 Min.